Tijdens individuele sessies geeft Sianne een persoonlijke, liefdevolle begeleiding waarbij ze cliënten ondersteunt in hun ontwikkelingsproces. Ze begeleidt cliënten bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen in het dagelijkse leven. Haar manier van begeleiden geeft je heldere inzichten in jezelf, inzichten in je problematiek en ontwikkelprocessen en jouw manier van handelen. Het geeft inzichten in situaties, waardoor er “ruimte” ontstaat om te transformeren, te veranderen wat men wil veranderen.  Iedereen wil graag gelukkig zijn. Maar wat betekent geluk voor jou? Gelukkig zijn begint bij weten wie je werkelijk bent. Jezelf omarmen zoals je bent. Weten wat je krachten, je talenten en je begaafdheden zijn zodat je ze kunt gebruiken voor jezelf. Dan kun je vorm geven aan je persoonlijkheid. 


Sianne heeft zich jarenlang ontwikkeld op het gebied van bewustzijn en het werken met intuïtie. Intuïtie betekent onmiddellijk weten. Ontwikkeling van intuïtie begint door je steeds bewuster te worden van jezelf en het leren vertrouwen op informatie die uit je innerlijk komt. Bewuste keuzes maken en richting geven aan je leven. Het doorbreken van oude patronen die niet meer voor je werken en zelfs tegen je zijn gaan werken. Ieder mens is uniek en heeft andere belangen meegenomen om te ervaren, te onderzoeken en te leven. Sianne heeft een eigen unieke manier van begeleiden ontwikkeld.  Naast de coachingsgesprekken kan ze ook waarnemen wat op energieniveau belangrijk voor jou is. Dat maakt de individuele begeleiding tot een heel effectieve methode omdat je zo sneller tot de kern kunt komen van waar je mee zit of waar je naar toe wilt groeien. 


Energie lezingen

In het “nu” komen verleden, heden en toekomst bijeen. In een energielezing wordt jouw energie van het moment “belicht”. Het kan een algemene lezing zijn, of over een speciaal onderwerp. Het kan je veel inzicht geven in een vraag of een bepaald onderwerp. Er vallen dingen op zijn plaats waardoor het hanteerbaar wordt, je het gevoel krijgt grip te hebben op iets of een situatie. De inzichten kunnen ruimte geven om iets te veranderen of anders met een situatie om te gaan. Een energielezing is zeer geschikt voor mensen die ‘vastzitten’, op een keerpunt staan of als er ingrijpende veranderingen in het leven zijn. Bij een energielezing wordt de informatie vanuit het ‘onbewuste’ naar het ‘bewuste’ gehaald en deze inzichten geven ruimte om datgene te veranderen wat je graag wilt veranderen. 

Sianne: “Ik ben geïnteresseerd in de psyche van de mens. Want wat maakt dat iemand zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het gedrag dat ze laten zien en wat ze uitstralen. Door mijzelf af te stemmen op de cliënt kan ik daar inzicht in geven, zodat de cliënt zich bewust wordt om in vrijheid te kiezen hoe ze met dingen om willen gaan en hun kwaliteiten willen leven.


Werkvormen 

In de praktijk wordt onder andere gewerkt met gesprekken, energielezingen, aura/chakra healing, kijken met innerlijke ogen, meditatie, regressie en het onderzoeken van bewuste en onbewuste aangenomen waarheden.


Aanleiding voor deze vorm van begeleiding/coaching kunnen zijn:

» Groei-en ontwikkelingsprocessen
» Behoefte aan coaching
» Problemen in relaties, thuis of in het werk
» Gevoelig zijn en daar problemen bij ervaren
» Vastgelopen zijn in een situatie
» Verwarring over je seksuele geaardheid
» Ingrijpende veranderingen (keerpunten) in het leven
» Traumatische ervaringen 
» Rouwverwerking
» Lichamelijke en/of geestelijke klachten


Werkwijze

Individuele begeleiding is altijd maatwerk afgestemd op jouw vraag. Op afspraak vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de vraag en/of thema’s van de cliënt duidelijk en welke vorm van begeleiding daar het beste bij past. Iedere vorm kan een eigen cyclus hebben, bijvoorbeeld zo’n 3 á 5 sessies met een korte tussentijd (van 2 á 3 weken) of begeleiding met een wat langere tussentijd. Soms is 1 sessie voldoende om je van binnenuit gesteund te voelen en met nieuwe inzichten verder te kunnen gaan. Je kunt ook kiezen voor het coachingstraject. Deze bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 60 minuten. Één en ander is afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft. Het aantal sessies, de frequentie en de tijd tussen de sessies worden optimaal afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De werkvorm wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald. 

Kennismaken? 

Ja, graag!


Bijdrage

Kennismakingsgesprek  +/- 1 uur                     € 35,00 

Sessie 1 á 1,5 uur                                                   € 84,00

Energielezing van 2 a 2.5 uren                           € 107,00
(Twee afspraken)

Coachingstraject 6 sessies van 60 minuten     € 450,00                                                                                                                                                 

Inclusief  € 9,00 korting per sessie

Sessie bij het volgen van cursus                         € 54,00

Jonge mensen en kinderen krijgen korting, neem hiervoor contact op. 

Afspraak afzeggen:                                                                                                   

Indien je een afspraak niet kunt nakomen is het prettig dit zo snel mogelijk te laten weten, zodat iemand anders gebruik kan maken van jouw plek. Een afspraak afzeggen kan kosteloos tot 24 uur van te voren (1 werkdag) door te bellen naar 06-11035561. Zeg je de afspraak binnen 24 uur af, dan zal er € 30,00 in rekening worden gebracht voor de gemaakte kosten.


 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info